Vragen in Zijn Naam

zaterdag in de 6e week van Pasen, 23 mei 2020
evangelie: Johannes 16,23b-28
Handelingen 18,23-28. Psalm 47


“Als je één wens mocht doen, wat zou je dan wensen?” Bij bidden gaat het er niet om dat wij ons wensenlijstje bij God neerleggen. Door te bidden leren wij veeleer om onze wil met die van God gelijk te maken [cf. het Onze Vader en Jezus in Gethsemane: “Uw wil geschiede”, Mt 6,10. 26,42].

Wij bidden daarom “in de Heilige Geest” [cf. Rm 8,26]; de Eeuwige inspireert ons, zodat wij naar Hem toe groeien. Door innerlijk mee te bewegen met de Geest, worden wij steeds meer ontvankelijk voor datgene wat we daadwerkelijk nodig hebben om ten volle te leven [cf. Joh 10,10] en wat Hij ons geven wil.

Wij bidden daarom “door Christus, onze Heer” [cf. Rm 8,27]. Omdat Hij “mens is zoals wij en God is zoals Gij,” is Hij de middelaar tussen ons en de Vader. Omdat Hij hier leefde en leed met ons en nu leeft in de hemel, is Hij de brug die ons met de Eeuwige verbindt [Heb 4,15v]. Komen onze gebeden over deze brug? Zijn onze gebeden zodanig dat Hij ze kan bemiddelen? M.a.w., vragen wij in Zijn Naam? Of bidden wij in naam van onszelf? [Joh 16,25]

Bijvoorbeeld, bidden om het herstel van een relatie of een vriendschap kan lijken alsof je het “in Zijn Naam” vraagt; Jezus wilde toch geen verdeeldheid tussen mensen, maar liefde? Maar door te bidden in Zijn Geest, kun je je gaan realiseren dat je voor de genezing van de breuk zelf meer op Jezus moet gaan lijken. Zo kan een gebed om herstel in jezelf een proces op gang brengen van meer inzicht in je eigen tekorten en groei naar gelijkenis met Christus. Gebed – luisteren, stilte, antwoorden aan Hem – alleen en gezamenlijk, is hiervoor een heilzame weg.

Doordat Jezus Christus naar de Vader is teruggegaan, kan Hij ons op deze weg helpen [Heb 2,18], niet alleen van buitenaf (door woorden tot ons gesproken bijv. in de Schrift, door middel van daden d.w.z. de sacramenten, door gebeurtenissen als tekens en door medemensen op ons pad te brengen), maar ook van binnenuit (inspiratie: geloof, hoop, liefde, wijsheid, moed/kracht etc. ).

Mogen wij in de aanloop naar Pinksteren open blijven staan voor de werking van Zijn Geest in ons, opdat wij de weg van God [Hnd 18,26] kunnen gaan. Dan leren wij gaandeweg het goede dat we van Hem ontvangen van harte te delen met de mensen die wij ontmoeten [cf. Hnd 18,27b-28], – omwille van de waarheid en de waarachtigheid, ons welzijn en ons heil. Amen.

Pater Mark-Robin Hoogland C.P., Provinciaal van de Passionisten in Nederland