Open blijven

dinsdag in de 6e week van Pasen, 19 mei 2020
evangelie: Johannes 16,5-11
Handelingen 16,22-34. Psalm 138

De apostel Paulus en Silas worden bijna gelyncht door het volk. De autoriteiten zetten hen gevangen. Het leven van de leerlingen is uitzichtloos. Tòtdat tijdens hun nachtelijke zang hun boeien los schoten. De gevangenisbewaarder schrok zich bijna dood; hij was diep geraakt en kwam onmiddellijk tot geloof [Hnd 16,22-34].

Het doet mij denken aan de H. Maximiliaan Kolbe. Toen hij in Auschwitz opgesloten werd om hem te laten verhongeren, hoorden gevangenen en bewakers hem bidden en zingen en de andere gevangenen moed inspreken, twee weken lang! Toen hebben ze hem maar een spuitje gegeven. Bij Pater Maximiliaan sprongen de ketenen niet letterlijk los. Toch was hij vrij. En daarbij bevrijdde hij nog anderen, door naar hen te luisteren en hun moed in te spreken en zo deed hij de gevangenisbewaarders versteld staan [cf. Ps 138].

Ook wij worden gevangen gehouden, nu we in de greep zijn van het huidige corona-virus zijn. Misschien ervaren we nog op andere manieren dat we niet vrij zijn. Kunnen wij, zoals Paulus en Silas, zoals Maximiliaan Kolbe, zelfs met de dood voor ogen, open blijven om van Godswege de hulp te ontvangen die Jezus beloofd heeft? [Joh 16,7] Dan zullen wij in ware vrijheid kunnen samenleven, met Hem en met elkaar.

Want “de Eeuwige vergeet het maaksel van Zijn handen niet” [Ps 138,8]. Amen.

Pater Mark-Robin Hoogland C.P., Provinciaal van de Passionisten in Nederland