Helper

maandag in de 6e week van Pasen,18 mei 2020
evangelie: Johannes 15,26-16,4a
Handelingen 16,11-15. Psalm 149


In de weken voor Pinksteren wordt de gave van de Geest aangekondigd. Voor wie gedoopt is, is deze aankondiging een herinnering [cf. Joh 16,4a]: ook aan mij heeft de Eeuwige Zijn Geest gegeven! Vandaag realiseren wij ons dat die Geest onze “Helper” is [Joh 15,26]. Het leven is niet gemakkelijk, nooit geweest ook!

Want wereldwijd worden christenen vanwege hun geloof vervolgd. Ons eigen geloof wordt steeds weer op de proef gesteld. De huidige pandemie is een zware aanslag op onze hoop: komt het nog wel echt goed? In deze en soortgelijke krises zien we prachtige initiatieven, maar óók hoe de vlam van de liefde kan doven: dat mensen “voor zichzelf kiezen” op een manier die ten koste gaat van anderen.

De Heilige Geest wordt ons gegeven met het doel dat wij getuigen van Jezus Christus [Joh 15,27]. “Van Hem getuigen” d.w.z. laten zien wie Hij is, wat Hij betekent voor mijn bestaan, door te leven zoals Hij: in houding, woord en daad [Fil 2,5 etc.]. In de Handelingen van de Apostelen zien we dat dit van begin af aan een zoektocht is geweest.

Het goede nieuws is dat wij dit dus niet alleen, op eigen houtje, op eigen kracht moeten doen; de Heer Zelf inspireert ons. Hij helpt ons, als alles goed gaat (om niet overmoedig te worden) èn als het moeilijk gaat, zoals nu.

Laten we ons daarom open blijven stellen voor Hem en vragen om de hulp die we nodig hebben om ook in deze tijd samen beGEESTerd de Weg te gaan. Amen.

Pater Mark-Robin Hoogland C.P., Provinciaal van de Passionisten in Nederland