Vandaag is de dag van het heil; keer je om en geloof in het Evangelie

Aswoensdag, begin van de Vastentijd ofwel 40-dagentijd, voorafgaand aan Pasen
evangelie: Mattheüs 6,1-6.16-18
Joël 2,12-18. Psalm 51. 2Korinthiërs 5,20-6,2

Nu, vandaag is de dag van het heil! [2Kor 6,2] Elke dag is de gegeven mogelijkheid om ons leven te beteren, om het anders te doen, beter, ons om te keren en een nieuw begin te maken.

Maar in de praktijk blijkt dit niet zo gemakkelijk: de tijd vliegt en ondertussen wordt er van alles van je verwacht. Ongemerkt laten we ons toch meeslepen door de sleur en het negatieve. En we trakteren onszelf, om er even aan te ontsnappen. We leven van vakantie naar vakantie, van weekend naar weekend, want dan leven we ‘echt’...

Echter, niet als het eindelijk weer weekend is, maar: vandáág is de dag van het heil! Wij leven nú! En het is ook nu, op deze dag, en elke dag, dat het goede van God aan ons gebeurt!

Ons geloof is geen zoethoudertje – iets voor “later, als ik God nodig krijg.” Wie zich zoekend of met vertrouwen keert tot de Bron van al het goede, merkt dat het leven van nú meer diepgang, perspectief en richting krijgt. De 40-dagentijd is een aanbod van Godswege om ons eigen leven tegen het licht te houden, tegen het licht van Christus: onze houding t.o.v. God en onze houding t.o.v. elkaar. Gebed en vasten [Ps 51. Mt 6,5v.16-18] vrijgevig zijn jegens anderen (dichtbij en ver weg) [Mt 6,1-4] banen de weg naar de Bron.

Er zijn talloze mensen die zich gelovig noemen en toch niets aan de Vasten doen. Het kan. Het kan beter. Maar, wonderlijker misschien: er zijn ook mensen wel vasten en bij wie het toch niks uithaalt. Zij vasten alsof het een marathon is, een prestatie. “40 dagen zonder sex” of zonder alcohol: “Ik kan dat!” Vasten als een doel i.p.v. een middel.

Jezelf iets ontzeggen om er gezonder van te worden, daar is op zich niks mis mee. Toch kan zo’n vasten ons nog meer op onszelf gericht maken. Voor ons is de vraag: brengt ons lichamelijke vasten en financiële hulp ook een geestelijke vernieuwing: in onze houding en in onze verhoudingen, in ons denken en liefhebben, in ons geloof en vertrouwen? [cf. Jl 2,13] Of gaan we erna weer verder met ons “eigen” leven, gewoon, zoals altijd?

Elke dag is de dag waarop het heil van God zich aan ons aandient en op ons toekomt. Maar als wij een gesloten houding aannemen, als wij zelfs in ons vasten nog gericht zijn op onszelf, zullen wij het niet waarnemen en gaat het goede van Godswege aan ons voorbij.

Vandaag is de dag van het heil! 40 dagen geen alcohol, vlees, koffie, facebook of wat dan ook, is een goed idee, als je ook innerlijk groeit en ook ná de Vastentijd bewuster leeft met God en je naaste. Dan is de tijd van 40 dagen vóór Pasen geen opgave meer, geen top-sport, maar een tijd van heroriëntatie, van het ontdekken waar het geluk is dat niet voorbijgaat: “Keer je om en gelóóf in het Evangelie” [Mk 1,15] en leef ernaar met hart en hoofd en handen. Amen.

Pater Mark-Robin Hoogland cp, Provinciaal van de Passionisten in Nederland